حیوا

نقد و بررسی مسائل اجتماعی , اقتصادی , فرهنگی و ارائه مطالب علمی

دانی که خدا چرا تــــــــرا داده دودست

من معتقدم که انــــــــــدر آن سری هست

یعنی که بیکدست بکارا خویشتن پردازی

با دست دگــــــــــر زدیگران گیری دست

_____________________

 

گربرسر نفس خود امیری مردی

گربردگران خورده نگیری مردی

مــــــردی نبود فتاده را پای زدن

گر دست فتاده ای بگیری مردی

____________________

 

گدایان بهر روزی طفل خود را کور میخواهند

طبیبان جملگی مخلوق را رنجور میخواهند

تمام مرده شویان راضی اند از مردن مردم

بنازم مطربان را مخلوق را مسرور میخواهند

______________________

 

عاقل به کنار آب رهی می جست

دیوانه ای پا برهنه از آب گذشت

_______________________

 

چو درکاس لغزنده افتاد مور

رهــــــاننده تدبیر باید نه زور

______________________

 

دست طـــلب چو پیش کســان کنی دراز

پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش

_______________________

 

نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:58 توسط مهری مداحی گیوی|


Design By : Pichak